Bevar Balles Butik

Info og baggrund

Købmandsbutikken i Balle kører rigtig godt, men Mette ønsker at prøve kræfter med noget andet og har derfor sat forretningen til salg. Alle kontrakter er sagt op med udløb pr. 30/9 2016
Desværre er der ikke udsigt til, at der kommer en køber af sig selv, da det er mere end svært at starte op som selvstændig nu om dage. Der har været 2 interesserede købere, men begge har måttet trække sig igen, fordi de ikke kunne få finansieringen på plads. Mette har i januar informeret Balle Borgerforening om situationen.Som en udløber heraf er initiativgruppen opstået.Initiativgruppen har ved borgermødet 1/3 på Hoed Kro konstateret, at der er interesse for at bevare købmandsbutikken i Balle.

Model

Advokat Ole Jensen og advokatfuldmægtig Tina Møller fra Ret&Råd Djursland assisterer med det juridiske. De har erfaring fra et lignende projekt med bevarelse af købmandsbutikken i Gjerrild, som nu kører på 3. år, efter at borgerne stiftede et andelsselskab og købte bygning og inventar for dernæst at leje ud til købmanden. Det er denne model, vi ønsker at kopiere.
Målsætning:

  • Indsamling af 600.000 kr. til køb af bygning og inventar inden 15/5-2016.
  • Stiftelse af andelsselskab.
  • Kontakt til Dagrofa om hjælp til at finde købmand.
  • Andelsselskabets bestyrelse udarbejder lejekontrakt med ny købmand.

Beløbet er sat til 600.000 kr., idet bygning og inventar købes for 550.000 kr. De sidste 50.000 kr. skal bruges til advokatbistand, stiftelses-omkostninger, annoncering m.v.

Ingen risiko – ingen personlig hæftelse

En andel koster 2.500 kr. Tegningsfuldmagter fås og afleveres i købmandsbutikken. Skulle projektet mislykkes fordi vi ikke kan rejse de 600.000 kr. eller fordi der ikke kan findes en købmand, så får man alle sine penge retur. Skulle projektet kuldsejle efter igangsætning, vil personlig hæftelse ikke komme på tale. Man skal til gengæld heller ikke forvente afkast af sine andele. Du skal ikke spekulere over forretningens drift. Mette vil råde og vejlede den nye købmand.

Salgsbudget og salgsopstilling kan ses på: www.blivkøbmand.dk

Du skal se dit køb af andele som en investering i en levende landsby. Dit bidrag til at gøre området attraktivt for tilflyttere. Tænk over hvad det betyder for din egen husholdning at have en dagligvarebutik lige i nærheden. Tænk over hvad det betyder for dine naboer. Dem uden bil. De ældre. Tænk over det sociale aspekt ved at sludre lidt med dem man møder hos købmanden – og på vejen frem og tilbage. Tænk på huspriserne. Om 6 mdr. kan vi stå uden købmand, så det er NU vi skal stå sammen og gøre noget!