Nyhedsbrev Købmandsgården ApS

SAMMEN HAR VI SKABT EN SUCCESHISTORIE !

Nu er alt faldet på plads omkring stiftelsen af anpartsselskabet. CVR-nr. er oprettet og økonomien i selskabet er på plads. Ejendommen Søndervang 1, 8444 Balle ejes i dag af Købmandsgården i Balle ApS og er lejet ud til Joan Olsen. Det har været en lang proces, som jo heldigvis er mundet ud i, at vi i fællesskab har sikret, at bygningen fortsat huser en købmandsbutik.

HUSK at det ikke er en selvfølge, at vi har en købmandsbutik i byen. Vi er alle nødt til at støtte op om købmandsbutikken ved at lægge en del af vores handel her, så det også er muligt for købmanden at lave et levebrød. En win/win situation.

Behov for varetur?
Joan overvejer at tilbyde områdets ældre og handicappede borgere uden bil mulighed for en ugentlig vareudbringning. Hvis du er interesseret og falder inden for målgruppen, så tag en snak med Joan.

Fælles postkasse
Der er opsat en postkasse indenfor i købmandsbutikken. Her er alle meget velkommen til at skrive til både købmanden og bestyrelsen med tips og gode idéer. Kontakt også gerne bestyrelsen på mail: bevarballesbutik@outlook.dk

Reklameskilte
Flere firmaer har betalt for en reklameplads foran købmandsbutikken. Skiltene som måler ca. 50 x 28 cm vil snarest blive udleveret til de enkelte annoncører. Når skiltene herefter er forsynet med logo/tekst vil bestyrelsen sørge for ophængning.

Vi søger flere annoncører, der vil støtte Købmandsgården i Balle. Prisen for et skilt er kr. 5.000.

Anpartsbeviser
På generalforsamlingen den 12. september vil anpartshaverne få udleveret anparts- beviser. Som bekendt har hver anpart på kr. 1.250 en stemme. De anpartshavere, der ikke møder op til generalforsamlingen, vil få tilsendt anpartsbeviset med mail eller alm. post.

Nye anpartshavere
Vi søger til stadighed nye anpartshavere, der vil være med til at støtte op om købmands- butikken i Balle og deltage i landsbyfællesskabet. Hver anpart koster som nævnt
kr. 1.250 og kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Købmandsgården i Balle ApS Lars Boelsmand, Leon Vetter, Trygve Jamholt, Ziggy Heilsberger, Birgit Robdrup

Ordinær generalforsamling

d. 12. september kl. 19 på Hoed Kro. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senere, men reserver datoen allerede nu!