NYBOSKAB

Nyboskab er et forsøgsprojekt, hvor Landsbyfællesskabet Østdjurs i samarbejde med Syddjurs Kommune det seneste år har udviklet idéer til nye bofællesskaber i gamle bygninger. Sidste uges informationsmøde på Kulturhotellet skærpede interessen for at arbejde videre med projektet, fortæller arkitekt Alette Lena Skov-Hansen fra Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune
Nyboskab er et forsøgsprojekt, hvor Landsbyfællesskabet Østdjurs i samarbejde med Syddjurs Kommune det seneste år har udviklet idéer til nye bofællesskaber i gamle bygninger. Sidste uges informationsmøde på Kulturhotellet skærpede interessen for at arbejde videre med projektet, fortæller arkitekt Alette Lena Skov-Hansen fra Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune

Bofællesskaber fremtidens hit i Rosmus og Tirstrup?

30 borgere i alle aldre dukkede op til sidste uges møde på Kulturhotellet i Rønde om lokale bofællesskaber i mindre landsbyer

AfLars Norman Thomsen 

Sidste uges møde om bofællesskaber på Kulturhotellet i Rønde trak en flok på 30 besøgende fra nær og fjern, der viste god interesse for at være med. 

“Der var både unge og ældre, lokale og folk udenfor lokalområdet. Mødet markerede samtidig muligheden for at komme tidligt med i den interessegruppe, der vil forme projektet i samarbejde med Nyboskab i den kommende tid,” fortæller arkitekt Alette Lena Skov-Hansen fra Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune.

På mødet kunne tilhørerne høre mere om Nyboskab, høre om de to idéer til bofællesskaber, møde projektgruppen og få en snak om idéerne.

Nyboskab er et forsøgsprojekt, hvor Landsbyfællesskabet Østdjurs i samarbejde med Syddjurs Kommune det seneste år har udviklet idéer til nye bofællesskaber i gamle bygninger.

Mødet markerede samtidig muligheden for at komme tidligt med i den interessegruppe, der vil forme projektet i samarbejde med Nyboskab i den kommende tid. 

“Nyboskab er stadig åben for at høre nye idéer til bofællesskaber indenfor Landsbyfællesskabet Østdjurs’ område. Så hvis du har kig på en tom bygning, er med i en gruppe der vil bo sammen, eller bare har en god idé til et nyt bofællesskab, vil projektet meget gerne høre fra dig. Idéerne samles over de kommende måneder, og der vil blive god mulighed for at møde hinanden og tale om idéerne i månederne fremover,” understreger Alette Lena Skov-Hansen.

Rosmus og Tirstrup

Flere og flere mennesker, både unge, ældre og familier vil gerne bo i bofællesskab og dertil kommer, at bofællesskaber spiller en vigtig social rolle, fordi de forebygger ensomhed og giver folk øget livskvalitet.

I Rosmus er de første familier ved at sætte huse i stand, og i Tirstrup kigger en gruppe interesserede på at overtage en gammel gård fra en lokal bonde og lave et nyt bofællesskab. Det er de første resultater fra Nyboskab.

Mens bofællesskabet i Rosmus består af eksisterende huse, der nu bliver solgt til børnefamilier, handler idéerne i Tirstrup om at skabe et nyt fællesskab fra start til slut. Opstarten på bofællesskabet falder sammen med andre tiltag i Tirstrup, hvor der bl.a. arbejdes på udvikling af hallen til mødested og forskønnelse af hovedgaden gennem byfornyelse. Og målet med at etablere to nye bofællesskaber er det samme. Nemlig at skabe lokal udvikling, større aktivitet og trække flere medborgere til Landsbyfællesskabet Østdjurs.

Stort potentiale

Alette Lena Skov-Hansen er ikke i tvivl om potentialet i projektet. Hun siger:

”I Rosmus er der allerede solgt to huse til børnefamilier, og det ser ud til at der kan blive solgt to mere. Det alene vil bringe 8 voksne og tilsvarende børn til landsbyen. Det betyder flere børn i skolen, flere istandsatte huse, flere indkøb i købmanden og mere aktivitet i landsbyen. Og selv om huskøberne i dette forsøgsprojekt har fået et økonomisk tilskud fra en statslig pulje, ser det ud til at det være en god forretning, hvis Syddjurs skulle gøre dette på egen hånd i fremtiden – tilskuddet vil i hvert fald være hurtigt tjent ind i kommunekassen over skatten, og mere til.”

Nu starter tilmeldingen til det nye bofællesskab i Tirstrup, der skal hente interesserede tilflyttere fra både lokalområdet og resten af landet. Tilgangen er at lægge opbygningen af det nye bofællesskab et sted mellem det gamle kollektiv og de nye totalprojekter. Nyboskab har fundet stedet, men der vil være stor mulighed for indflydelse på udformningen for de fremtidige beboere.

Idéen er på et tidligt stadie, men Nyboskab vil hjælpe med at samle en interesseret gruppe, afklare de økonomiske forhold, tegne stedet og give et økonomisk tilskud på op til 500.000 kr. til at sætte et nyt bofællesskab i gang.

FAKTA

OM PROJEKTET:

Nyboskab er et forsøgsprojekt igangsat af Landsbyfællesskabet Østdjurs i samarbejde med Syddjurs Kommune. Nyboskab skal i perioden 2018-2021 udvikle en model for at igangsætte nye bofællesskaber og afprøve den ved at igangsætte to nye bofællesskaber i området, der får et startskud af projektet og skal leve videre selv. Nyboskab er støttet af Byfornyelseslovens forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Landsbyfællesskabet Østdjurs er en landsbyklynge bestående af 14 mindre landsbyer, der som udgangspunkt er fælles om skolen og Børnehuset i Rosmus, men som i fremtiden vil være fælles om meget mere

Landsbyfællesskabet Østdjurs består af: Attrup, Balle, Birkesig, Drammelstrup, Fuglslev, Gravlev, Hyllested, Hyllested Skovgårde, Nøruplund, Rosmus, Rugård, Tirstrup, Øksenmølle, Ørup

Publiceret 06 November 2019 11:46