Balle Byhistorie

Næppe mange kender Balle byhistorie ret godt og mange af de historiske facts går i glemmebogen efterhånden som borgere med denne specielle viden går bort. Det er nu lykkedes at få lidt samling på en del af historien omkring Balle. Dette takket være en stor og ihærdig indsats fra Erik Bøjstrup og Jens Th. Primdahl, der med en utrættelig energi har indsamlet og indhentet oplysninger omkring byen og dens udvikling. En del af dette materiale er nu kommet på digital form og kan læses her på siden.

Den ældste historie genfortalt
Erik Bøjstrup skrev i 2008 en længere artikel om byens historie. Denne blev publiceret i det nye blad Nyt fra Distrikt Rosmus. I denne artikel gennemgår Erik Bøjstrup byens udvikling fra før 1709 og til tiden efter den store brand i 1781, hvor også der lægges vægt på placeringen af de forskellige gårde samt udflytningen heraf.

Læs hele Erik Bøjstrups artikel om historien fra omkring 1700 – ca. 1800 her.