Hyllested Kirke

HYLLESTED KIRKE i den lille landsby Hyllested mellem Stubbe Sø og Rugaard er i sig selv fuld af atmosfære og et besøg værd. Størst interesse påkalder kirken sig dog. Den er forholdsvis stor og dominerer landsbyen. Kirken er romansk og opført i rå kampesten, men med meget omhyggeligt tilhugne kvadre i hjørnerne. Et opførelsesår omkring år 1200 vil nok ikke være et dårligt gæt. Tårn og våbenhus er, som vanligt, sengotiske tilføjelser fra tiden efter reformationen, formodentlig i sidste halvdel af 1500-tallet. De kamtakkede gavle kan godt lede tanken hen på en sjællandsk landsbykirke, men de kamtakkede gavle kan dog også træffes andre steder på Djursland. Hyllested kirke, foto vfh 5.7.10 Men én ting er Hyllested kirke udefra – noget helt andet er indefra. For her åbner sig en billedverden af usædvanlige dimensioner. Hyllested kirkes kalkmalerier blev fremdraget ved en restaurering i 1965-67, og de er med deres jordnære beskrivelse af dagliglivet i middelalderen ganske enestående og vil da også kunne findes gengivet i ethvert værk om danske kalkmalerier med respekt for sig selv. Selvfølgelig er malerierne, der stammer fra omkring år 1500, tænkt som en illustration af bibelske scener. Men middelalder-maleren har jo kun haft sin egen tid at referere til, så reelt beskriver kalkmalerierne, ud over de bibelske scener, dagliglivet i middelalderen, på malerens tid. Maleren menes i øvrigt at være den såkaldte ”Brarupmester”, der kendes fra en række andre kirker, bl. a. Gjerrild på Nord-Djursland. Kalkmaleriernes motiver er skabelseshistorien, uddrivelsen af paradis og Kristus som verdensdommer. I skibets første fag ser vi syndefaldet og uddrivelsen af paradis, og derefter Adam og Eva i arbejde. Især billedet på sydkappen af den pløjende Adam er betagende, fordi vi næsten lyslevende foran os ser en almindelig middelalderbonde i gang med pløjningen med den tunge hjulplov. Adam og Evas arbejde afspejler i det hele taget middelaldermenneskets daglige sysler. Udsnit af kalkmalerierne i Hyllested kirke: Adam pløjer ”i sit ansigts sved” efter syndefaldet og uddrivelsen af paradis. Fantasirigdommen i billederne vil ingen ende tage. En mand skor en kat – skal det vise menneskenes tåbelighed? Djævle findes i utallige udgaver, med krykker, med øjne i maven etc. I Helvede ses musicerende djævle, i Himmerige tilsvarende musicerende engle, i Helvede gælder musikken vel de ankommende fortabte sjæle, i Himmerige de frelste. Desuden ses en række allegoriske figurer, fabeldyr, og på hvælvenes støttepiller i skibet ses Sct. Mikael med dragen og den hellige Katarina af Alexandria. På to af de fire fag er fremdraget malerier af evangelisterne Johannes og Lukas.

Klik på linket og læs mere og ser flere billeder af Hyllestedkirken.

Kirken består af romansk kor og skib i rå kampesten med fint tilhugne hjørner samt sengotisk tårn og våbenhus i rå kamp og mursten.

Norddøren er tilmuret, syddøren er stadig i brug.
Der ses spor af tilmurede romanske vinduer i nordmuren og korets østgavl.

Skibets gavl er oprindelig mens korets kamtakgavl er nyere.

Våbenhuset har fornemme blændinger fra 1500-tallet som er typiske for egnen omkring Århus.

I våbenhuset ses en gravsten over sognepræst Jens Pedersen Velling (død 1655) og hans to hustruer. Bygningen gennemgik en grundig restaurering 1965-67, her dukkede kalkmalerierne op.

I koret findes kalkmalerier med Lazarus’ historie fra ca. 1475, mens udsmykningen af skibet med Skabelsen og Dommedag er udført af Brarupværkstedet ca. 1500-20.

Alterbillede fra 1751, malet af den kendte kirkemaler Mogens Thrane.
I kirkens alter findes en kridtstensblok, der i kirkens katolske periode tjente som gemme for en helgenrelikvie.

Her fortaler Henning Nielsen tideligere mangeårige præst om Hyllested kirken.