Om Balle

Lidt nyttig information omkring Balle og området omkring byen.

Byen Balle på Djursland ligger næsten midt imellem Ebeltoft og Grenaa. Der er ca. 20 km til Ebeltoft, godt 12 km til Grenaa, 7 km til Tirstrup og 5 km til Tustrup.

Første gang byen nævnes i historiebøgerne er omkring 1469, hvor byen omtales som Baleigh, men byen må være opstået tidligere. Navnet Balle betyder “en jævn stigende forhåjning/terræn”, og det passer godt med den byplan der eksisterede får den store brand i 1709. Her lå gårdene på det skrånende terræn syd for Østergade, fra Krogen nr. 6, strækkende sig mod nordvest til Søndervang 1, hvor der den dag i dag ligger en købmandshandel.
Selve egnens historie kan spores knap 1.000 år tilbage, og nogle af de første optegnelser findes i Øm krøniken, der omhandler den første periode af Øm Klosters historie fra 1167 – 1267. Dog er Balle ikke nævnt i denne.

I dag bor der omkring 530 indbyggere i byen og denne er stort set vokset sammen med Hoed, hvor også den kongelige privilegerede Hoed Kro ligger. Kroen fik sin status i 1841 og dens beliggenhed er det 10. sted på ruten – “10 S”. Desværre mistede kroen denne titel i 1957, grundet en konkurs, og titlen kan ikke generhverves.

Kroen blev drivet af Ryan Simonsen, som købte den i 2007. Siden da har Kroen gennemgået en renovering, både udvendig som indvendig. Han har forpagtet Kroen i foråret 2020 til Dennis Grosen og Peter Falkenberg, som er de nye forpagter af Hoed Kro. De vil i fremtiden lægge stor vægt på at fortsætte de gode kendte arrangementer, som fællesspisning, ålegilde og lign, men de har også flere nye tiltag i posen, såsom bankoaftner, danselektioner og foredrag.

I køkkenet vil de lægge stor vægt på de gode råvarer og forsat servere gode danske retter.

De har været i branchen i mange år og har altid drømt om at drive en kro og være i den specielle ånd og verden som en kro skal drives i, deres passion er stor og ideer er mange, så de kan slet ikke vente med at komme i gang.

Hoed Kro bliver overtaget fra 1/8-2020.

De glæder os til at se jer.

Efter branden i 1781 blev gården på Balle Skovvej 7 genopført, og stuehuset eksisterer i dag. På Krogen 3, der er en sidevej til Østergade og en del af Balles oprindelige vejsystem fra før 1794, findes angiveligt det ældste hus i byen. Huset, der er opført i bindingsværk er, iflg. BBR, opført i 1777. I Østergade nr. 17 finder man også et af byens ældste huse der er opført i 1780, og Østergade 14 er opført i 1850. På Søndervang 2 ligger Møllegården, hvor hovedbygningen er opført i 1860 og avls- og driftsbygningerne er opført i 1935. Det vides dog, at der på Søndervang 2 tidligere har ligget en gård, der blandt andet kan findes på bytegninger fra 1794. I øvrigt er Balle Møllegård kunstmaleren Peter Mønsteds fødegård.
Hovedparten af bygningerne i Østergade er fra først i 1900 tallet, og gaden bærer derfor præg af den arkitektoniske stil fra begyndelsen af det 20 århundrede. Bygningerne i Vestergade er fra same tidsepoke. Nord for Østergade, på en del af de gamle bymarker, ligger Åvangen, der forbinder Østergade med Lykkesholmsallé. Dette er et typisk parcelhuskvarter fra omkring først i 1970’erne, hvor der dog også kan findes enkelte huse der er bygget sidst i 1900 tallet.

Balle Skovvej 7 anno 2010. Gården genopførtes efter branden i 1781 og idag er kun stuehuset tilbage. Iflg. BBR er huset opført år 1784 sammen med en eksisterende udbygning. Foto: C. Holm Larsen.


Krogen 3, anno 2010, er antagelig den ældste bevarede bygning i Balle. Iflg BBR er bygningen opført i 1777. Bygningen fremstår idag delvist med originalt bindigsværk. Krogen 5, bygningen th., er opført ca. 100 år efter. Foto: C. Holm Larsen.

Skoler og uddannelse
Før 1865 gik alle elever i Rosmus skole, men fra 1865 og frem til 1876 blev de yngste elever i Balle undervist i en stue i den gamle vandmølles bygning, der dengang lå mellem Søndervang 1 og 5. Bygningen eksisterer ikke længere. De to ældste årgange blev stadig undervist i Rosmus, indtil Balle skole blev opført i 1876 som to-klasset skole, med 1-3 klasse og 4-7 klasse. Klasserne havde hver deres lærer. 

Balle skole anno 2010. Bygningen er opført i 1876 og i 1906 opførtes tilbygningen, hvor der på billedes kun kan ses gavlen. Foto: C. Holm Larsen.

Senere blev der opført en tilbygning på Gl. Skolevej 4 (1906), hvor de yngste klasser blev undervist. Som et kuriosum kan nævnes, at enkelte herboende borgere i Balle har gået i denne skole, ligesom vi stadig har et pensioneret lærerpar, der har undervist på skolen, og senere har erhvervet den oprindelige bygning.
Skolen i Balle er ikke længere aktiv, men bygningerne eksisterer stadig. I dag undervises elever fra Balle på Rosmus skole, der udmærker sig ved at være blandt de bedste 20 skoler i landet. Skolen er fuldt udbygget og har elever fra børnehaveklassen til 10 klasse. Elever der ønsker at fortsætte deres uddannelse på gymnasiet, handelsskolen eller teknisk skole har mulighed for dette i Grenaa, og den daglige transport tager omkring 20 minutter i bus.

Den nu lukkede Balle børnehave anno 2010.

Det sociale liv i Balle
Som så mange andre mindre byer i landet har vi også her et socialt liv, hvor der i løbet af året laves forskellige arrangementer til glæde for alle byens borgere.


Balle stadion har gode faciliteter til sportsudøverne. Her findes mødelokaler samt omklædningsrum. Foruden fodboldbaner forefindes også en tennisbane. Foto: C. Holm Larsen. Balle stadion er nu overgået til Balle Spejder.

Primært er det Balle Borgerforening der står for de store arrangementer som Årets Dilettant forestilling, Sct. Hans og den årlige sommerfest. Hertil kommer en række private arrangementer, hvor stort set alle borgere er inviteret. Desuden har Borgerforeningen også en borgerstue, hvor der arrangeres fællesspisning, musik, fastelavnsfest, afholdes møder og andre arrangementer. Blandt andet holder en lille trofast skare af fritids kunstmalere, Mandagsklatten, til i disse lokaler gennem vintermånederne, og medlemmerne har for første gang i år udstillet deres billeder hos den lokale købmand. Borgerstuen udlejes også til private arrangementer.

Unødvendigt at nævne er selvfølgelig vores lokale købmand, Kwik Spar – som siden 2014 hedder Min Købmand, der er et af de naturlige mødesteder for byens borgere, og hvor det ikke er usadvanligt at der udveksles lokale nyheder på tværs af ligusterhækkene.
For den yngre generation er der mulighed for at melde sig ind i TBIF, Tirstrup Balle Idrætsforening, der blandt andet råder over Balle Stadion, med boldbaner og tennisbane, samt Tirstrup Hallen, hvor mange af sæsonens aktiviteter foregår.

Transport
Balle ligger næsten midt imellem Ebeltoft og Grenaa. Der er 18 km til Ebeltoft, ca. 13 km til Grenaa og 8 km til Tirstrup. Afstanden til Århus er godt 50 km, og gode vejforhold gør, at afstanden tilbagelægges på mindre end 1 time. Århus lufthavn ligger kun 15 km fra Balle, og byen er ikke generet af den daglige trafik.
Balle har også forbindelse til Ebeltoft og Grenaa med offentlig transport. Rute 351 kører dagligt adskillige turer og ruten benyttes også af skoleelever, ligesom der også er faste ture i weekenden.

Ejendommene i Balle
Hovedparten af de ejendomme der er i Balle by falder ind under kategorien parcelhuse, med en enkelt undtagelse eller to. Hertil kan der yderlige laves en inddeling i de ældste ejendomme, ejendomme fra begyndelsen af 1900 tallet og et mindre parcelhuskvarter fra først i 1970’erne.


Købmanden i Balle år 2010. Foto: C. Holm Larsen.

Erhverv
I begyndelsen af 1900 tallet var der et rigt forretningsliv i Balle. Byen havde på det tidspunkt næsten alle de virksomheder en mindre by havde behov for, blandt disse kan nævnes Andersens Købmandshandel, der åbnede i 1905, Købmandshandlen Lykkesholmvej 1 – der senere udvidede til også at være trælasthandel, Bil-Andersen – der fra 1926 og frem drev en betydelig vognmandsforretning, cykelhandel, slagter, frisør, jordmoder, skole, bager, vandmølle, vindmølle, mejeri og ikke at forglemme de mange kalkværker, som har sat sine tydelige præg i den omkringliggende natur.


Anders Peter Andersen – Bil-Andersen – vognmandsforretningn i Vestergade 12 omkr. 1926. Bil-Andersen havde koncessio på den første bilrute mellem Balle og Grenaa i årene 1923-27.

Af større industrier kan nævnes De Jyske Kalkværker A/S – der fra 1890 udvidede sine aktiviteter betragteligt, I/S Nordal Kalkbrud 1907, Jyllands Patentkalkværk 1919-20, emulsionsfabrik, perlegrusvaskeri, asfaltfabrik, letbetonfabrik 1955 – denne blev i 1967 overtaget af Nordtank, der producerede tankvogne, senere vindmøller og i dag hedder DMP mølleservice. Desuden oprettedes i 1932 Birkesig Kalkværk og Østjysk Kalkværk i 1938, men begge værker blev brandskadet i 1970, hvorefter produktionen ophørte. Virksomheden Dansk Damman, der havde overtaget Thorvald Rodrups astfaltfabrik fra 1930’erne,

Der blev bygget en ny astfaltfabrik nærmere Rosmus og dermed stoppede produktionen i Balle. Da Dansk Damman senere valgte at flytte alle sine aktiviteter til udlandet, stoppede det industrielle eventyr om Balle egnens udnyttelse af undergrunden. Dog udnyttes fortsat de store forekomster af grus og sten i området.

Søndervang 1 – Andersens købmandshandel. Årstal ukendt, men billedet er taget efter 1909.

Fra omkring sidste halvdel af 1900 tallet bliver det stadig sværere at drive små virksomheder i de mindre danske byer, Balle her ikke undtaget, og gennem de sidste 40 år er stort set alle mindre virksomheder i Byen lukket, med undtagelse af Købmanden, der stadig har en god lokal kundekreds. Desuden Eksisterer også DMP Mølleservice, Balle entreprenør forretning, Balle Elinstallation samt en række mindre private virksomheder, her blandt andre malermestre, tømrevirksomheder, og smedevirksomheder.

Gammel Byplan

Byplan over Balle før 1709. Balle set fra syd-øst. de stiplede linier viser den nuværende vejføring gennem Balle med Østergade, Vestergade og Søndervang. Gårdenes placering er af visuel karakter og angiver ikke den nøjagtige placering af de på den tid værende gårde i byen.
Balle har som så mange andre små byer været ramt af katastrofer. Værst var branden den 30. april 1709, hvor 10 gårde nedbrændte. Godt 70 år senere, den 21. februar 1781 udbrød der igen brand og 4 gårde nedbrændte. Der er derfor ikke mange af de gamle bygninger tilbage i byen. Desuden er vejføringen gennem Balle også ændret, idet den tidligere hovedgade lå omkring 100 meter sydligere end den nuværende Østergade. Byplan over Balle 1794. Der er siden dengang kun lavet få ændringer af vejføringen gennem Balle.
Trafik i Balle                                                                                                                        

Vi kan ikke prale af, at vi ingen trafik har, for det vil der nu altid være i en mindre by. Dog er beboere i Balle forskånet for gennemkørende trafik og tunge køretøjer, med mindre sidstnævnte har ærinder i byen, da man for en del år siden lavede en omfartsvej omkring Balle. Det betyder også mindre luftforurening i selve Balle by og kun ganske lidt trafikstøj, hovedsagelig fra personbiler. Dog må man i høstperioden påregne at møde mejetærskere og andre landbrugskøretøjer.


Langdysse beliggende ved krydset Lunbakkevej og Højgårdsvej. Dyssen er 40 meter lang 12-13 meter bred og ca. 1,5 meter høj. Indtil 1960 lå her Stenhuset eller Underjordshuset, og en del af langdyssens randsten blev brugt til indhegning af haven. Foto: C. Holm Larsen.

Området blev oprindeligt brugt til tørvefremstilling, men overfladevand har omdannet det til en mindre sø, hvor såvel ænder som svaner har deres tilholdssteder. Hvis man ikke ønsker at gå over det fugtige og bløde engareal, kan man gå ad Balle Skovvej og dreje ned forbi spejderhytten. Herefter kan man komme ned til søen og nyde skovens mangfoldighed. Blandt andet er der observeret spætter i denne del af Mølleskoven.

Smededammen ved Rugård Slot. Godsejeren Jørgen Arenfeldt gjorde Rugård berygtet for sine hekseforfølgelser og førte sin helt private heksejagt, der strakte sig viden omkring. Kvinder der blev misttænkt for at være hekse skulle gå gennem vandprøven. Inden prøven blev de tortureret på pinebænken og med brændende svovl. Herefter kom vandprøven, hvor Jørgen Arenfeldt blev beundret af den omkringstående skare, mens kvinderne bundet på hænder og fødder blev smidt i smededammen af bødlen. Flød de på vandet var de hekse og blev brændt på bålet. Druknede de var de frifundet for anklagen. Arenfeldts private heksejagt blev først stoppet da han ville forfølge nogle kvinder fra Århus. De var for respekterede, og i 1886 blev Arenfeldt idømt en stor bøde på Viborg Ting og han stoppede heksejagterne. Foto: C. Holm Larsen.

Omegnen bærer også præg af stenalderkulturen og perioden fra vikingetiden. Der findes en lang række forskellige gravhøje og langdysser. Nærmeste langdysse findes godt 4 km fra Balle og er 40 meter lang 13 meter bred og omkring 1,5 meter høj. Er man til flere gravhøje, jettestuer og langdysser er afstanden kort, ca. 12 km, til området omkring Kolindsund ved Fannerup. Området råder også over et stort og varieret fugle- og dyreliv. Blandt andet kan der opleves flere forskellige rovfuglearter, spætter, mejsefugle samt hjorte og råbukke, der ikke er et usædvanligt syn i skovene omkring Rugård Slot.
Til de mere organiserede naturoplevelser kan nævnes Ree Park og Munkholm Zoo, begge attraktioner inden for ganske få kilometers afstand fra Balle.


Runddysse vest for Balle. Runddyssen ligger få hundrede meter uden for Balle bygrænse. Det er muligt at komme ind i dyssen, såfremt man er tilstrækkelig klejn. Foto: C. Holm Larsen.

Naturoplevelser i byen og området
Balle er en by på landet, og der er derfor rige muligheder for at komme tæt på naturen. I selve byen kan man nyde en tur på en del af den nedlagte jernbane, se en af de gamle viadukter hvor Mølleåen løber gennem og nyde området ved Mølledammen. Midt i byen, mellem Østergade og Åvangen, ligger et mindre rekreativt område, hvor der både er legeplads og petanquebane.


Går man turen ned gennem Krogen, kan man herfra komme videre til en mindre sø, der ligger for foden af Mølleskoven. 

Skulle man vove sig en tur til Hoed er der mulighed for at møde hereford tyren Bambi, der efter sigende er lige så sød som dens navn. Den ved det bare ikke selv.

Herfordtyren Bambi er en velvoksen kleppert, men ellers ret så fredelig. Foto: C. Holm Larsen.

Omkring 3 km øst for Balle ligger Glatved strand. Her har man stort set hele stranden for sig selv og kan nyde brisen fra Kattegat. Området her har kun få sommerhuse, og der derfor ikke overrendt, som mange andre strandområder. Længere mod syd findes Rugaard Strand, hvor der findes en campingplads. Begge steder er der gode muligheder for godt kystfiskeri og havkajaksejlads.
Området råder også over en række private skove hvor der er offentlig adgang. Her kan blandt andet nævnes skovene omkring Rugård Slot, der i sig selv er en oplevelse.
Længere mod syd findes Jernhatten og fra det højeste punkt (49 meter) kan man se øen Hjelm. Jernhatten er fredet og er en del af gården Havmøllen. Mellem Jernhatten og Havmøllegården løber Havmølleåen og ved dens udløb kan stadig ses en del af de gamle skanser fra englandskrigene i 1807 – 1814.Udsigten fra Jernhatten mod syd. Jernhatten hæver sig 49 meter over havoverfladen. I godt og sigtbart vejr kan man herfra se øen Hjelm og Sjællands Odde. Selve Jernhatten er dannet efter aflejringer fra istiden, og her er de så hårde, at havet ikke har fået bugt med Jernhatten. De sydvendte skråninger har en helt speciel biosfære, da temperaturene her er høje grundet solens næsten lodrette indstråling på skrænterne. Foto: C. Holm Larsen.

Kirker
Balle hører under Rosmus sogn, og selv om byen er større end Rosmus, har den ikke sin egen kirke. Det betyder dog ikke at kirkegængere er nødsaget til at tage til Rosmus kirke, da Hoed kirke ligger tættere på, men tilhører et andet sogn.


Hoed kirke. Foto: C. Holm Larsen.