Nyt Borgerhus i Balle

Balle har fået et enestående borgerhus

Byens tidligere børnehave, der lukkede i 2013, er blevet omdannet til Balles nye samlingssted

Af

Lars Norman Thomsen/Kilde: Adresseavisen Syddjurs

Da formand for Balle Borgerhusforening, Jens Kannegaard, 72, var barn i Balle i fordums dage var der et livligt forretningsliv i byen med fire købmænd som topscorer.

Efter realeksamen fra Trustrup Realskole og studentereksamen fra Grenaa Gymnasium vinkede Jens Kannegaard farvel for altid – troede han – til barndommens land for at drage til hovedstaden for at studere.

I 2011 vendte han tilbage til Balle og bosatte sig i byen efter blandt andet 31 arbejdsår i Norge som teleinginiør.

Tilbagekomstens til barndommens steder var lidt af en tilfældighed, men Jens Kannegaard har bestemt ikke fortrudt sit comeback til Balle.

“Det har været dejligt at vende tilbage til Balle, selvom der godt nok er ændret meget, siden jeg flyttede fra byen,” siger Jens Kannegaard.

I dag holder byen liv i Balles købmandsforretning, og på hovedgaden er der kommet mange nye borgere med børn til.

Tidligere børnehave

Lørdag kunne en stolt Jens Kannegaard som formand for Balle Borgerhusforening byde velkommen til mange af landsbyens borgere i anledning af, at byens nye samlingssted, Balle Borgerhus, stod klar til indvielse.

Her var der senest børnehave og før da foderstofforretning. Børnehaven blev flyttet til Rosmus Skole i 2013.

Syddjurs Kommune tilbød Balle Borgerforening at købe bygningerne, men foreningen havde ikke pengene. Selvom kommunen så valgte at sætte bygningerne til salg, kom der ingen købere. Næste skridt hed nedrivning, men så gik en gruppe Balle borgere med Jens Kannegaard i spidsen i aktion og fostrede idéen om et borgerhus.

Det betød goddag Balle Borgerhusforening og en forhandling med Syddjurs Kommune, der sagde ja til at sælge bygningerne formedelst 1 krone.

Den hev Jens Kannegård selv op fra pungen.

Fusion

Balle Borgerforening og Balle Borgerhusforening fusionerede til Balle Borgerhusforening på generalforsamlingen 7. marts 2018 for at kunne trække på samme hammel og sammen nyde godt af og værne om det nye borgerhus, som en masse frivillige kræfter og den lokale Balle Entrepenørforretning ved indehaver Ernst Thygesen har fået lavet.

“12 stuer er blevet til en,” som en stolt Jens Kannegaard forklarede det i sin indvielsestale. Syddjurs Kommune, LAG Djursland, NRGi og flere fonde har bidraget til det smukke resultat både inde og ude. Inde er der frembragt et velassorteret køkken, der er gode handicap-faciliteter, og ude er opført en krolfbane og der er lavet toilet og bad i et udehus til glæde for cykelturister. Med i planerne er også, at der ude skal opføres shelters.

De fornemme møbler indendørs med meget mere er hentet i Ugelbølle, da Møllerens Hus lukkede.

De har noget at være stolte af i Balle plus Hoed og Glatved.

Strandrensning

Nyt fra Landsbyklyngel Syddjurs – Stigruppen/Friluftsliv

Den 21. maj 2018 kl. 11.00 Pinsemandag mødes vi på parkeringspladsen ved Jernhatten og går i gang med strandrensningen, fra Jernhatten mod Glatved Strand og fra Jernhatten mod Dråby Strand.

Bageefter tager vi på Hyllested Skovsgårds Bryggeri og spiser vores medbragte mad.

Kom og hjælp til – Alle kan være med !

Fusion

Så er det endelig sket. Balle Borgerforening og Balle Borgerhusforening er fusioneret på generalforsamlingen den 7. marts 2018.

Fra nu af hedder de “Balle Borgerhusforening” og de arbejder på en ny hjemmeside kun for Balle Borgerhusforening.

Læs mere på: http://www.balleborgerhus.dk

Nyhedsbrev Købmandsgården ApS

SAMMEN HAR VI SKABT EN SUCCESHISTORIE !

Nu er alt faldet på plads omkring stiftelsen af anpartsselskabet. CVR-nr. er oprettet og økonomien i selskabet er på plads. Ejendommen Søndervang 1, 8444 Balle ejes i dag af Købmandsgården i Balle ApS og er lejet ud til Joan Olsen. Det har været en lang proces, som jo heldigvis er mundet ud i, at vi i fællesskab har sikret, at bygningen fortsat huser en købmandsbutik.

HUSK at det ikke er en selvfølge, at vi har en købmandsbutik i byen. Vi er alle nødt til at støtte op om købmandsbutikken ved at lægge en del af vores handel her, så det også er muligt for købmanden at lave et levebrød. En win/win situation.

Behov for varetur?
Joan overvejer at tilbyde områdets ældre og handicappede borgere uden bil mulighed for en ugentlig vareudbringning. Hvis du er interesseret og falder inden for målgruppen, så tag en snak med Joan.

Fælles postkasse
Der er opsat en postkasse indenfor i købmandsbutikken. Her er alle meget velkommen til at skrive til både købmanden og bestyrelsen med tips og gode idéer. Kontakt også gerne bestyrelsen på mail: bevarballesbutik@outlook.dk

Reklameskilte
Flere firmaer har betalt for en reklameplads foran købmandsbutikken. Skiltene som måler ca. 50 x 28 cm vil snarest blive udleveret til de enkelte annoncører. Når skiltene herefter er forsynet med logo/tekst vil bestyrelsen sørge for ophængning.

Vi søger flere annoncører, der vil støtte Købmandsgården i Balle. Prisen for et skilt er kr. 5.000.

Anpartsbeviser
På generalforsamlingen den 12. september vil anpartshaverne få udleveret anparts- beviser. Som bekendt har hver anpart på kr. 1.250 en stemme. De anpartshavere, der ikke møder op til generalforsamlingen, vil få tilsendt anpartsbeviset med mail eller alm. post.

Nye anpartshavere
Vi søger til stadighed nye anpartshavere, der vil være med til at støtte op om købmands- butikken i Balle og deltage i landsbyfællesskabet. Hver anpart koster som nævnt
kr. 1.250 og kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Købmandsgården i Balle ApS Lars Boelsmand, Leon Vetter, Trygve Jamholt, Ziggy Heilsberger, Birgit Robdrup

Ordinær generalforsamling

d. 12. september kl. 19 på Hoed Kro. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senere, men reserver datoen allerede nu!

Købmandsgården

Så er det hele endelig faldet på plads. Vi har fået vedtaget de nye Vedtægter og valgt en Bestyrelsen for vores Købmandsgård. Du kan læse mere om Købmandsgården under fanen “Købmandsgården”.