Nyhedsbrev Købmandsgården ApS

SAMMEN HAR VI SKABT EN SUCCESHISTORIE !

Nu er alt faldet på plads omkring stiftelsen af anpartsselskabet. CVR-nr. er oprettet og økonomien i selskabet er på plads. Ejendommen Søndervang 1, 8444 Balle ejes i dag af Købmandsgården i Balle ApS og er lejet ud til Joan Olsen. Det har været en lang proces, som jo heldigvis er mundet ud i, at vi i fællesskab har sikret, at bygningen fortsat huser en købmandsbutik.

HUSK at det ikke er en selvfølge, at vi har en købmandsbutik i byen. Vi er alle nødt til at støtte op om købmandsbutikken ved at lægge en del af vores handel her, så det også er muligt for købmanden at lave et levebrød. En win/win situation.

Behov for varetur?
Joan overvejer at tilbyde områdets ældre og handicappede borgere uden bil mulighed for en ugentlig vareudbringning. Hvis du er interesseret og falder inden for målgruppen, så tag en snak med Joan.

Fælles postkasse
Der er opsat en postkasse indenfor i købmandsbutikken. Her er alle meget velkommen til at skrive til både købmanden og bestyrelsen med tips og gode idéer. Kontakt også gerne bestyrelsen på mail: bevarballesbutik@outlook.dk

Reklameskilte
Flere firmaer har betalt for en reklameplads foran købmandsbutikken. Skiltene som måler ca. 50 x 28 cm vil snarest blive udleveret til de enkelte annoncører. Når skiltene herefter er forsynet med logo/tekst vil bestyrelsen sørge for ophængning.

Vi søger flere annoncører, der vil støtte Købmandsgården i Balle. Prisen for et skilt er kr. 5.000.

Anpartsbeviser
På generalforsamlingen den 12. september vil anpartshaverne få udleveret anparts- beviser. Som bekendt har hver anpart på kr. 1.250 en stemme. De anpartshavere, der ikke møder op til generalforsamlingen, vil få tilsendt anpartsbeviset med mail eller alm. post.

Nye anpartshavere
Vi søger til stadighed nye anpartshavere, der vil være med til at støtte op om købmands- butikken i Balle og deltage i landsbyfællesskabet. Hver anpart koster som nævnt
kr. 1.250 og kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Købmandsgården i Balle ApS Lars Boelsmand, Leon Vetter, Trygve Jamholt, Ziggy Heilsberger, Birgit Robdrup

Ordinær generalforsamling

d. 12. september kl. 19 på Hoed Kro. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senere, men reserver datoen allerede nu!

Købmandsgården

Så er det hele endelig faldet på plads. Vi har fået vedtaget de nye Vedtægter og valgt en Bestyrelsen for vores Købmandsgård. Du kan læse mere om Købmandsgården under fanen “Købmandsgården”.

Ny Købmand i Balle

Købmand genopstår efter benhård kamp.

img_4027

Lørdag den 29. oktober 2016 bliver en festdag i Balle. En lang og hård indsats for at holde liv i byens købmandsbutik er i mål. En ny købmand er klar til at slå dørene op for kunderne.
Joan Olsen (forrest) er ny købmand i Balle. Hun indtager butikken med hjælp fra et nyt andels­selskab, som en initativgruppe står bag. Joan Olsen er uerfaren som købmand. Derfor er det en stor hjælp for hende, at Karina Rohde er ansat. Karina Rohde var også ansat under den tidligere ejer.

koebmand-joan
Joan Olsen (forrest) er ny købmand i Balle. Hun indtager butikken med hjælp fra et nyt andels­selskab, som en initativgruppe står bag. Joan Olsen er uerfaren som købmand. Derfor er det en stor hjælp for hende, at Karina Rohde er ansat. Karina Rohde var også ansat under den tidligere ejer.

BALLE
Der er igen ved at komme varer på hylderne i købmandsbutikken i Balle. I øjeblikket arbejdes der hårdt på at gøre forretningen klar til en genåbning på lørdag, hvor en ny købmand siger velkommen til gæsterne. Dermed er det lykkedes en lokal initiativgruppe at redde købmandsbutikken fra lukning. »Det har i flere omgange været hårdt og op ad bakke. Men nu er det hele molevitten værd,« siger Lars Boelsmand, formand for Balle Borgerforening og aktiv i initiativgruppen »Bevar Balles Købmand«.

Det fik en initiativgruppe til at gå i aktion, og der er via salg af andele, gaver og fondsstøtte rejst 500.000 kroner. På den baggrund er der skabt Andelsselskabet Købmandsgården i Balle AMBA, som overtager bygninger, inventar og klarer vedligehold af faciliteterme. Den store hurdle har været rekrutteringen af en ny købmand. Flere kandidater var i spil, men i sensommeren så situationen meget sort ud. Men så kom Joan Olsen på banen. Hun er en lokal forretningskvinde, der i 10 år har drevet lysstøberiet Lyspunkt i Balle. Nu indtager hun rollen som købmand i Balle. »Jeg tror fuldt og fast på projektet. Der er selvfølgelig meget at lære, men jeg kan trække på erfaringerne fra driften af Lyspunkt. Desuden fortsætter en ansat fra den tidligere ejer, og det er sammen med venners indsats en kæmpe hjælp.,«forklarer Joan Olsen.

På trods købmandsbutikkens åbning på lørdag fortsætter initiativgruppen »Bevar Balles Købmand« arbejdet for at rejse penge. Det skyldes, at der fortsat mangler 100.000 kroner for helt at frigøre den tidligere butiksejer, Mette Stefansen, fra økonomiske forpligtigelser i forbindelse med butikken.

Moment

Moment skal være meget mere end en restaurant

Indenfor ser Restaurant Moment ud som så mange andre. Holdt i en enkel, nordisk stil, som man efterhånden forventer, når der åbner noget nyt i Danmark, der har ambitioner inden for gastronomien. Men når man træder udenfor, ophører mange af lighederne.Mest iøjnefaldende er det mere end 200 kvadratmeter store drivhus med en stor kuppel for enden.

Bevar Balles Butik

Info og baggrund

Købmandsbutikken i Balle kører rigtig godt, men Mette ønsker at prøve kræfter med noget andet og har derfor sat forretningen til salg. Alle kontrakter er sagt op med udløb pr. 30/9 2016
Desværre er der ikke udsigt til, at der kommer en køber af sig selv, da det er mere end svært at starte op som selvstændig nu om dage. Der har været 2 interesserede købere, men begge har måttet trække sig igen, fordi de ikke kunne få finansieringen på plads. Mette har i januar informeret Balle Borgerforening om situationen.Som en udløber heraf er initiativgruppen opstået.Initiativgruppen har ved borgermødet 1/3 på Hoed Kro konstateret, at der er interesse for at bevare købmandsbutikken i Balle.

Model

Advokat Ole Jensen og advokatfuldmægtig Tina Møller fra Ret&Råd Djursland assisterer med det juridiske. De har erfaring fra et lignende projekt med bevarelse af købmandsbutikken i Gjerrild, som nu kører på 3. år, efter at borgerne stiftede et andelsselskab og købte bygning og inventar for dernæst at leje ud til købmanden. Det er denne model, vi ønsker at kopiere.
Målsætning:

  • Indsamling af 600.000 kr. til køb af bygning og inventar inden 15/5-2016.
  • Stiftelse af andelsselskab.
  • Kontakt til Dagrofa om hjælp til at finde købmand.
  • Andelsselskabets bestyrelse udarbejder lejekontrakt med ny købmand.

Beløbet er sat til 600.000 kr., idet bygning og inventar købes for 550.000 kr. De sidste 50.000 kr. skal bruges til advokatbistand, stiftelses-omkostninger, annoncering m.v.

Ingen risiko – ingen personlig hæftelse

En andel koster 2.500 kr. Tegningsfuldmagter fås og afleveres i købmandsbutikken. Skulle projektet mislykkes fordi vi ikke kan rejse de 600.000 kr. eller fordi der ikke kan findes en købmand, så får man alle sine penge retur. Skulle projektet kuldsejle efter igangsætning, vil personlig hæftelse ikke komme på tale. Man skal til gengæld heller ikke forvente afkast af sine andele. Du skal ikke spekulere over forretningens drift. Mette vil råde og vejlede den nye købmand.

Salgsbudget og salgsopstilling kan ses på: www.blivkøbmand.dk

Du skal se dit køb af andele som en investering i en levende landsby. Dit bidrag til at gøre området attraktivt for tilflyttere. Tænk over hvad det betyder for din egen husholdning at have en dagligvarebutik lige i nærheden. Tænk over hvad det betyder for dine naboer. Dem uden bil. De ældre. Tænk over det sociale aspekt ved at sludre lidt med dem man møder hos købmanden – og på vejen frem og tilbage. Tænk på huspriserne. Om 6 mdr. kan vi stå uden købmand, så det er NU vi skal stå sammen og gøre noget!