Fusion

Så er det endelig sket. Balle Borgerforening og Balle Borgerhusforening er fusioneret på generalforsamlingen den 7. marts 2018.

Fra nu af hedder de “Balle Borgerhusforening” og de arbejder på en ny hjemmeside kun for Balle Borgerhusforening.

Læs mere på: http://www.balleborgerhus.dk

Nyhedsbrev Købmandsgården ApS

SAMMEN HAR VI SKABT EN SUCCESHISTORIE !

Nu er alt faldet på plads omkring stiftelsen af anpartsselskabet. CVR-nr. er oprettet og økonomien i selskabet er på plads. Ejendommen Søndervang 1, 8444 Balle ejes i dag af Købmandsgården i Balle ApS og er lejet ud til Joan Olsen. Det har været en lang proces, som jo heldigvis er mundet ud i, at vi i fællesskab har sikret, at bygningen fortsat huser en købmandsbutik.

HUSK at det ikke er en selvfølge, at vi har en købmandsbutik i byen. Vi er alle nødt til at støtte op om købmandsbutikken ved at lægge en del af vores handel her, så det også er muligt for købmanden at lave et levebrød. En win/win situation.

Behov for varetur?
Joan overvejer at tilbyde områdets ældre og handicappede borgere uden bil mulighed for en ugentlig vareudbringning. Hvis du er interesseret og falder inden for målgruppen, så tag en snak med Joan.

Fælles postkasse
Der er opsat en postkasse indenfor i købmandsbutikken. Her er alle meget velkommen til at skrive til både købmanden og bestyrelsen med tips og gode idéer. Kontakt også gerne bestyrelsen på mail: bevarballesbutik@outlook.dk

Reklameskilte
Flere firmaer har betalt for en reklameplads foran købmandsbutikken. Skiltene som måler ca. 50 x 28 cm vil snarest blive udleveret til de enkelte annoncører. Når skiltene herefter er forsynet med logo/tekst vil bestyrelsen sørge for ophængning.

Vi søger flere annoncører, der vil støtte Købmandsgården i Balle. Prisen for et skilt er kr. 5.000.

Anpartsbeviser
På generalforsamlingen den 12. september vil anpartshaverne få udleveret anparts- beviser. Som bekendt har hver anpart på kr. 1.250 en stemme. De anpartshavere, der ikke møder op til generalforsamlingen, vil få tilsendt anpartsbeviset med mail eller alm. post.

Nye anpartshavere
Vi søger til stadighed nye anpartshavere, der vil være med til at støtte op om købmands- butikken i Balle og deltage i landsbyfællesskabet. Hver anpart koster som nævnt
kr. 1.250 og kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Købmandsgården i Balle ApS Lars Boelsmand, Leon Vetter, Trygve Jamholt, Ziggy Heilsberger, Birgit Robdrup

Ordinær generalforsamling

d. 12. september kl. 19 på Hoed Kro. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senere, men reserver datoen allerede nu!

Købmandsgården

Så er det hele endelig faldet på plads. Vi har fået vedtaget de nye Vedtægter og valgt en Bestyrelsen for vores Købmandsgård. Du kan læse mere om Købmandsgården under fanen “Købmandsgården”.

Ny Købmand i Balle

Købmand genopstår efter benhård kamp.

img_4027

Lørdag den 29. oktober 2016 bliver en festdag i Balle. En lang og hård indsats for at holde liv i byens købmandsbutik er i mål. En ny købmand er klar til at slå dørene op for kunderne.
Joan Olsen (forrest) er ny købmand i Balle. Hun indtager butikken med hjælp fra et nyt andels­selskab, som en initativgruppe står bag. Joan Olsen er uerfaren som købmand. Derfor er det en stor hjælp for hende, at Karina Rohde er ansat. Karina Rohde var også ansat under den tidligere ejer.

koebmand-joan
Joan Olsen (forrest) er ny købmand i Balle. Hun indtager butikken med hjælp fra et nyt andels­selskab, som en initativgruppe står bag. Joan Olsen er uerfaren som købmand. Derfor er det en stor hjælp for hende, at Karina Rohde er ansat. Karina Rohde var også ansat under den tidligere ejer.

BALLE
Der er igen ved at komme varer på hylderne i købmandsbutikken i Balle. I øjeblikket arbejdes der hårdt på at gøre forretningen klar til en genåbning på lørdag, hvor en ny købmand siger velkommen til gæsterne. Dermed er det lykkedes en lokal initiativgruppe at redde købmandsbutikken fra lukning. »Det har i flere omgange været hårdt og op ad bakke. Men nu er det hele molevitten værd,« siger Lars Boelsmand, formand for Balle Borgerforening og aktiv i initiativgruppen »Bevar Balles Købmand«.

Det fik en initiativgruppe til at gå i aktion, og der er via salg af andele, gaver og fondsstøtte rejst 500.000 kroner. På den baggrund er der skabt Andelsselskabet Købmandsgården i Balle AMBA, som overtager bygninger, inventar og klarer vedligehold af faciliteterme. Den store hurdle har været rekrutteringen af en ny købmand. Flere kandidater var i spil, men i sensommeren så situationen meget sort ud. Men så kom Joan Olsen på banen. Hun er en lokal forretningskvinde, der i 10 år har drevet lysstøberiet Lyspunkt i Balle. Nu indtager hun rollen som købmand i Balle. »Jeg tror fuldt og fast på projektet. Der er selvfølgelig meget at lære, men jeg kan trække på erfaringerne fra driften af Lyspunkt. Desuden fortsætter en ansat fra den tidligere ejer, og det er sammen med venners indsats en kæmpe hjælp.,«forklarer Joan Olsen.

På trods købmandsbutikkens åbning på lørdag fortsætter initiativgruppen »Bevar Balles Købmand« arbejdet for at rejse penge. Det skyldes, at der fortsat mangler 100.000 kroner for helt at frigøre den tidligere butiksejer, Mette Stefansen, fra økonomiske forpligtigelser i forbindelse med butikken.

Moment

Moment skal være meget mere end en restaurant

Indenfor ser Restaurant Moment ud som så mange andre. Holdt i en enkel, nordisk stil, som man efterhånden forventer, når der åbner noget nyt i Danmark, der har ambitioner inden for gastronomien. Men når man træder udenfor, ophører mange af lighederne.Mest iøjnefaldende er det mere end 200 kvadratmeter store drivhus med en stor kuppel for enden.